Asasinii viitorului (24)

boudin mugshot

Cap. 3 Lupta de clasă nu se stinge, ci se ascute

Altii însă aveau să continue linia teroristă, pentru că nu-i asa? oricând se poate găsi justificare. Lupta de clasă nu se stinge ci se ascute, zi de zi si ceas cu ceas, tovarăşi! Trei dintre cei mai radicali meteorologi, Kathy Boudin, Judith Alice Clark, si David Gilbert, toti trei evrei, se vor alătura grupării Organizatia Comunistă 19 Mai (ziua de nastere a lui Ho Chi Minh-sic!), activitatea lor revolutionară rezumându-se la jafuri si spargeri de bănci, după exemplul tovarăsului Iosif Vissarionovici Stalin, care avusese si el aceleasi preocupări revolutionare în tineretea sa. În 20 octombrie 1981, în mall-ul Nanuet din Nyack, NY, grupul lui Gilbert, cel care-l recrutase pe Mark Rudd cu ani în urmă, avea să atace un vehicul blindat ce transporta bani, reusind să fure 1,6 milioane de dolari, ucigând doi ofiteri de poliţie si un agent de pază. Prinsi în scurt timp, judecati si condamnati, toti trei au primit ani grei de puscărie. Gilbert este si azi în închisoare, unde va rămâne probabil până la sfârsitul vietii, dat fiincă va putea fi eliberat conditionat de abia în 13 octombrie 2056. Judith Alice Clark a fost si ea condamnată la 75 de ani de detentie, fără posibilitate de eliberare conditionată. Kathy Boudin, ultima participantă la jaful armat, a fost eliberată conditionat în 2003. În ciuda protestelor din mass-media, cu ajutorul lobby- ului evreiesc din învătământ si administratie, a fost numită profesor adjunct la Universitatea Columbia, acolo unde cu decenii în urmă, îsi găsiseră adăpost si membrii Scolii de la Frankfurt. Astăzi, biografia ei, publicată pe situl universitătii, mentionează cât se poate de simplu, citez : “an educator and counselor with experience in program development since 1964, working within communities with limited resources to solve social problems.” Sigur că da! O viată dedicată comunitătii! Unul din cei doi ofiteri de politie ucisi în cursul jafului armat la care participase (ei numeau aceste jafuri exproprieri de bunuri furate – sic!) se numea Waverly Brown, tată a 9 copii, primul ofiter de politie negru din NY. Culmea corectitudinii politice, aflu din NY Times că în 2013 a fost numită cercetător rezident la NYU Law School, facultatea de drept a Universitătii din New York, considerându-se probabil că e chic să lasi 9 copii orfani de tată. (Convicted killer Kathy Boudin accorded celebrity treatment at NYU Law School, editorial în NY Daily News, 22 november, 2013) Din alt ziar aflăm că Rutgers University a concediat antrenorul echipei de baschet, dl. Mike Rice, pentru că ar fi aruncat cu mingea după câtiva studenţi, făcând tot odată aluzii homofobe la adresa acestora. (Rutgers Leaders Are Faulted on Abusive Coach by Steve Eder and Kate Zernike, NY Times, 3 April, 2013) Conducerea universitătii a afirmat că această măsură a fost luată la presiunea părintilor revoltati. Să deducem de aici că în SUA e preferabil să pui bombe cu cuie dacă doresti să-ti clădesti o carieră academică si că tot-odată este suficient să spui un banc cu homosexuali ca să ti-o ruinezi ? Cine mai ştie? Iar un anume domn, Codrin Liviu Cutitaru este numele dânsului, cadru didactic universitar cu mentalitate de politruc, într-un articol intitulat Din nou despre corectitudinea politică, publicat în mizerabila fituică antinatională Observator Cultural, nr.251/ 2004, în timp ce înfiera cu mânie proletară cartea jurnalistului francez Edward Behr, O Americă înfricosătoare, ne spunea să stăm linistiti, în America nu se întâmplă absolut nimic anormal. Putem dormi fără grijă, America lucrează pentru noi. Numai că faptele vorbesc de la sine. Una din ultimele teroriste eliberate a fost Susan Lisa Rosenberg, condamnată la 58 de ani de puscărie pentru activităti teroriste și detinere ilegală de armament si explozivi. În 1985, când a fost arestată, s-au găsit în portbagajul masinii sale, citez : “740 pounds of dynamite and weapons, including a submachine gun.” (NY Times) Nu a efectuat decât 16 ani de detentie, timp în care a devenit poet si activist SIDA (sic !), fiind gratiată de către presedintele Bill Clinton, şi el un „rebel de stânga” în tinerete, în 20 ianuarie 2001, ultima zi a mandatului său. Suspectată că ar fi condus maşina ce-i transporta pe cei trei banditi în timpul jafului armat de la Nyack, nu a mai fost inculpată în această afacere, politia nereusind să adune probe suficiente. Biografia ei oficială afirmă că ar fi “human rights activist”(sic !). În prezent este cadru didactic la John Jay College. Restul de fosti meteorologi, au lucrat mai toti în învăţământ, multi sunt azi pensionari, altii au încetat din viată între timp, cam toti si-au scris memoriile. Nici unul nu-si regretă trecutul terorist. Ei zic anti-imperialist, contra războiului din Vietnam, etc…, dar tot la terorism ajungem – pentru că asta a fost – terorism 100% – bombe cu cuie, oameni nevinovati ucisi, jafuri pentru auto-finantarea activitătii revolutionare… Trist sfârsit al unor vieti inutile, care au distrus la rândul lor alte vieti în numele unui ideal străin de traditia americană, în numele unor false valori. Nu numai că nu au reusit să ridice la luptă revolutionară masele largi populare, dar nici măcar nu au reusit să impresioneze pe nimeni. Niste paria de origine evreiască de care orice societate este datoare să se descotorosească într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu. Presa de stânga si toată gasca de onanisti tardivi care de mai bine de un secol visează la o societate mai bună si mai dreaptă îi consideră prizonieri politici, dacă nu chiar au tupeul să-i numească prizonieri de constiintă, în realitate nefiind altceva decât niste criminali de cea mai joasă spetă. Între două jafuri armate, grupul de revolutionari dădea comunicate cu iz de proclamatie, asa cum a fost si manifestul din 1974 intitulat The Politics of Revolutionary Anti-Imperialism, din care citez :

„The only path to the final defeat of imperialism and the building of socialism is revolutionary war…. Socialism is the violent overthrow of the bourgeoisie, the establishment of the dictatorship of the proletariat, and the eradication of the social system based on profit…. Revolutionary war will be complicated and protracted…. It includes mass struggle and clandestine struggle, peaceful and violent, political and economic, cultural and military, where all forms are developed in harmony with the armed struggle. Without mass struggle there can be no revolution. Without armed struggle there can be no victory” , adică :

„Singura cale pentru zdrobirea finală a imperialismului si constructia socialismului este războiul revolutionar… Socialismul este răsturnarea violentă a burgheziei, instaurarea dictaturii proletariatului si eradicarea sistemului bazat pe profit…. Războiul revolutionar va fi complicat si îndelungat. El include revolta de masă si revolta clandestină, pacifistă si violentă, politică si economică, culturală si militară, unde toate aceste forme de luptă se dezvoltă în concordantă cu revolta armată. Fără revolta de masă nu poate avea loc o revolutie. Fără revoltă armată nu poate avea loc victoria. „

Sigur că da! Cam mare diferenta între lupta revolutionară, revolta armată contra statului imperialist, cum vreti Dvs., si jaf cu mână armată a băncilor, însotit de asasinate cu sânge rece. Chiar dacă dânsii numeau toate astea exproprieri în numele poporului, precum Stalin odinioară. Atunci ca si acum evreii comunisti au ştiut întotdeauna să camufleze cu lozinci revolutionare scopurile lor reale.

Demn de mentionat este că în prezent mai există o factiune legal autorizată a organizatiei Weather Underground – nu stiu dacă este vorba de „dinozauri” nostalgici ai vechii organizatii sau de tineri evrei dornici de actiune – de altfel nici nu mă interesează, pentru că vor avea soarta Partidului Comunist din SUA, există si aşa ceva, dacă nu ştiati. Ceea ce putem citi pe situl acestei factiuni este însă edificator, citez :

„We oppose oppression in all its forms including racism, sexism, homophobia, classism and imperialism. We demand liberation and justice for all peoples. We recognize that we live in a capitalist system that favors a select few and oppresses the majority. This system cannot be reformed or voted out of office because reforms and elections do not challenge the fundamental causes of injustice”, adică :

„Ne opunem opresiunii de orice fel, incluzând aici rasismul, sexismul, homofobia, diferenta de clasă si imperialismul. Cerem libertate si justitie pentru toate popoarele. Recunoastem că trăim într-un sistem capitalist care favorizează pe câtiva alesi si oprimă majoritatea. Sistemul nu poate fi reformat sau respins prin vot deoarece reformele si alegerile nu pot schimba cauzele fundamentale ale injustitiei.”

Cu alte cuvinte, cum democratia burgheză nu e bună de nimic, aux armes citoyens! să ne luăm cu mâna noastră ce e al nostru! Exproprierea expropriatorilor – nu mai stiu cine a spus asta din urmă cu exproprierea! Edificator, nu?

Și acum câteva citate din gândirea câtorva din persoanele pomenite mai sus, pentru a vedea că nu bat câmpii.

„Kill all the rich people. Break up their cars and apartments. Bring the revolution home, kill your parents, that’s where it’s really at.”

„Omorâti toti bogatii. Făceti-le tăndări masinile si apartamentele. Aduceti revolutia acasă, omorâti-vă părintii, asta este cazul să faceti. „

(Bill Ayers, fost profesor la Universitatea Illinois, în prezent pensionar, Bring the War Home: The Ayers Tapes : NO QUARTER)

“First they killed those pigs, then they ate dinner in the same room with them, then they even shoved a fork into the pig Tate’s stomach! Wild!”

“Întâi i-au omorât pe porcii ăstia, pe urmă au mâncat în aceeasi camera cu cadavrele lor, apoi au înfipt o furculită în burta scroafei de Tate! Marfă! “

(Bernardine Dohrn, fost profesor la Northwestern University School of Law – din discursul tinut în decembrie 1969 în cadrul Consiliului de Război organizat de WUO în Flint, Michigan.)

Bernardine Dohrn se referea la crimele sadice comise de patru din membrii familiei lui Charles Manson, uciderea actritei Sharon Tate, sotia cunoscutului regizor Roman Polanski, însărcinată în luna a 9-a, împreună cu patru prieteni în 9 august 1969. Legistul a stabilit că actrita fusese de 16 ori înjunghiată în abdomen. Cadavrele au fost batjocorite, iar la plecare, asasinii au scris “porci” pe usa de la intrare cu sângele actritei. Bill Ayers va afirma mai târziu că partenera sa, Bernardine Dohrn, a încercat doar să fie puțin ironică. (sic!)

“I did a lot of educational work in that time. Other people built bombs during that time, and I thought that it was all right to do that, because I felt that it was a way to protest.”

“Am făcut multă muncă educativă în acea vreme. Altii au făcut bombe pe atunci iar eu gândeam că este corect acest lucru, pentru că am simtit că este si asta o formă de protest.”

(Kathy Boudin, profesor adjunct la Columbia University, NY)

“Two-thirds of the white Freedom Riders who traveled to Mississippi were Jewish; a majority of the steering com- mittee of the 1964 Berkeley Free Speech Movement were Jewish; the SDS chapters at Columbia and the University of Michigan were more than half Jewish; at Kent State in Ohio, where only five percent of the student body was Jewish, Jews constituted 19 percent of the chapter. I might add a strange statistic which I became aware of in the course of two trips to Kent State to commemorate the events of May, 1970: three of the four students shot by the National Guard at Kent State were Jewish. ”

”Două treimi din Cavalerii albi ai Libertătii care au activat în Missisippi erau evrei; majoritatea comitetelor de conducere ale Miscării pentru Libertatea Cuvântului de la Berkeley în 1964 erau evrei; filialele SDS la Columbia si la Universitatea din Michigan erau mai mult de jumătate evrei, la Kent State în Ohio unde doar 5% din studenti erau evrei, evreii constituiau 19% din filială. As mai putea adăuga o cifră stranie de care am devenit constient în cursul celor două vizite pe care le-am făcut la Kent State pentru a comemora evenimentele din mai 1970: trei din cei patru studenti împuscați de Garda Natională la Kent State erau evrei.”

(Mark Rudd, pensionar, fost profesor de matematică la Central New Mexico Community College)

Masacrul de la universitatea Kent State din 4 mai 1970 este unul din cele mai rusinoase episoade ale istoriei recente americane. Este vorba despre deschiderea focului complet aiurea si fără motivatie aparenta asupra unui grup de studenti ce protestau în urma anuntului televizat din 30 aprilie făcut de către presedintele Richard Nixon, de a continua războiul din Asia de sud-est prin extinderea lui în Cambodgia. Apelul la unităti ale Gărzii Nationale nu avea absolut nici o justificare, câteva vitrine distruse în timpul protestelor puteau fi foarte bine rezolvate de politie. Garda Natională nu avea ce căuta într-o universitate, si oricum, nu înarmată cu carabine M1 încărcate cu munitie de război, cu atât mai putin cu cât nu se decretase starea de urgentă. Indiferent de ordinul primit, militarii nu aveau nici un drept să ceară studentilor să se împrăstie în incinta unei universităti, si cu atât mai putin să utilizeze arme de război în acest scop. Iar studentii erau în interiorul universitătii si puteau să protesteze cât si cum voiau. Apoi, în momentul deschiderii focului, se găseau la o distanţă de 50-100m de soldati asa că sticlele si cutiile de bere cu care aruncau spre ei nu aveau în nici un caz cum să-i rănească pe acestia. În ciuda tuturor acestor evidente, fără absolut nici un avertisment, somatie sau foc în aer, si în plus, fără absolut nici un ordin verbal sau scris, în minutul fatal, 12:24 pm, 29 din cei 77 militari au încărcat armele si au tras în plin, în total fiind trase 67 de cartuse timp de 13 secunde. Doi studenti din grupul de protestatari au fost loviti în plin, Allison Krause si Jeffrey Miller, alţi doi, Sandra Scheuer si William Knox Schroeder nici nu participau la protest, fiind loviti mortal de gloante rătăcite. Desi se putea afla cu exactitate din arma cui a pornit glontul ucigas, ancheta a musamalizat toate aceste fapte reprobabile si nimeni nu a fost condamnat. Familiilor îndurerate li s-a acordat suma jenantă de câte 15,000$ în compensatie pentru copiii pierduti. Totul nu apare azi decât ca un exces de zel al autoritătilor, primarul oraşului Kent, LeRoy Satrom si al guvernatorului statului Ohio, Jim Rhodes, fără a mai vorbi de iresponsabilitatea militarilor, încă o dovadă, dacă mai era nevoie, că în armată si politie, indiferent de ţară, se găseste un număr deloc neglijabil de tâmpiti, care se pierd cu firea exact atunci când ar trebui să-si păstreze sângele rece. În fine, revenind la cele afirmate de către dl. Mark Rudd, faptul că din cei patru tineri, trei erau evrei, nu are nimic de-a face cu asa-zisul militantism al dânsilor, după cum am văzut, doi dintre tineri au fost omorâti cu totul întâmplător. Asta ne dă cel mult o idee despre procentul exagerat de evrei din facultătile asa-zis umaniste, filozofie, sociologie & co. Normal, zic eu – că doar n-or să se ducă ei la minerit, petrol-gaze sau poduri si sosele!

”We felt that doing nothing in a period of repressive violence is itself a form of violence. That’s really the part that I think is the hardest for people to understand. If you sit in your house, live your white life and go to your white job, and allow the country that you live in to murder people and to commit genocide, and you sit there and you don’t do anything about it, that’s violence. ”

”Am simtit că nefăcând nimic într-o perioadă de represiune violentă este în sine tot o formă de violentă. Asta este, cred eu, cel mai greu de înteles pentru restul. Stai acasă, trăiesti viata ta albă si mergi la slujba ta albă si realizezi că tara în care trăiesti ajunge să omoare oameni si să comită un genocid, si tu stai acolo si tu nu stii nimic, asta este violentă. ”

Naomi Jaffe

Edificator, nu? Să mentionăm că toti acestia sunt mentionati la loc de cinste la categoria Social Activists and Union Leaders, în lucrarea The Golden Age of Jewish Acheivement © (sic!). Totul apare mai degrabă ca un război total declarat de evrei civilizatiei occidentale (albe), si vedem că îsi fac chiar un titlu de glorie din asta. Faptul că evreii făceau legea în SDS si în Weather Underground, apare ca un succes al atacului evreiesc asupra civilizatiei si culturii traditionale americane. Nu o spun eu, dl. Mark Rudd o face permanent pe blogul personal. În modul cel mai straniu, autoritătile, în loc să dea o replică pe măsură unor astfel de activităti teroriste, au adoptat mai degrabă o atitudine tolerantă, chiar dacă aceasta a însemnat pe termen lung o sinucidere lentă. S-ar putea replica că este vorba despre extraordinara putere a lobby-ului evreiesc. Da, sigur, este posibil, dar nu e numai asta. Se constată că grupurile conservatoare care apără cultura traditională, nu neapărat cei situati la dreapta spectrului politic, sunt permanent atacati, acuzati că ar fi nazisti, fascisti, antisemiti, retrograzi, de multe ori sunt văzuti ca niste bolnavi mintali, asa cum vom vedea mai târziu, în timp ce extremistii de stânga, de multe ori asasini înnăscuti, mânjiti de sânge până în vârful urechilor, sunt luati în brate de opinia publică si de mass-media. Dacă din punctul de vedere al evreilor este de înteles interesul lor pentru a distruge o Americă albă, crestină si traditionalistă, mai greu este de înteles cum a fost posibil ca ne-evrei să adere la activitătile teroriste ale acestei organizatii criminale. S-ar putea spune, stai D-le! Chiar dacă au utilizat mijloace teroriste, în fond, ei luptau contra războiului din Vietnam, chestie care nu e chiar asa de negativă. Da, dar doar în aparentă, pentru că nu ăsta era scopul principal. Că doar nu-si închipuiau că vor stopa războiul aruncând în aer o statuie, sau mutilând câtiva tineri nevinovati. Nu, nici vorbă, dânsii voiau să atragă atenţia asupra lor în primul rând, a evreilor care se situau în linia întâi a luptei contra unei Americi crestine si traditionaliste. O spune chiar dl. Rudd, citat anterior, că prin radicalismul de care au dat dovadă, ar fi încercat să scape de evreitatea lor (by being radicals we thought we could escape our Jewishness). Or fi încercat dânsii si asta, nu zic nu, dar nu au reusit si nici nu aveau cum să reusească. Ce ti-e scris, în frunte ti-e pus, parcă asa se zice. În anii 60′, 70′, si 80′, evreii s-au simtit cumva marginalizati într-o societate dominată de ”goi albi”, astfel că au simtit cumva nevoia să răspundă cu violentă acestei aşa-zise ”marginalizări”, cel mai adesea, împingând în fată în vederea cofruntării violente alte grupuri marginalizate, în primul rând negri, asa cum am văzut deja, evreii rezervându-si rolul de leaderi. Privind retrospectiv, este de ne-înteles pasivitatea autoritătilor vis-à-vis de aceste activităti anti-americane şi anti-statale în fond. Au fost planuri de a proclama state suverane negre în cadrul SUA, state care să fie conduse de grupări separatiste. Nu este o glumă, istoricul Dan Berger, care s-a ocupat de miscările sociale din acei ani, mentionează că un grup auto-intitulat New Afrika, a încercat să proclame un stat independent si suveran în Missisippi în 1968. Si nu a fost singura încercare. Alte grupări extremiste sau teroriste precum Black Panther, despre care am vorbit deja, Black Liberation Army, Brown Berets, Young Lords Party, şi El Comité, printre multe alte grupări, au pescuit în ape tulburi, initiind actiuni separatiste si secesioniste. Weather Underground nu numai că a aderat la ideologia toxică a acestor grupări, dar a participat la actiuni teroriste comune cu panterele si cu Black Liberation Army. Nu este prea clar ce impact asupra politicului au avut în epocă aceste actiuni, se pare că impactul a fost nul sau pe aproape, un lucru este cert însă : de atunci unitatea unei Americi albe, crestine şi conservatoare, a început să se clatine. Iar astăzi ea este în ruine. Tipul de discurs extremist practicat pe atunci de către grupările teroriste a început să dispară, ca si genul de activitate revoluţionară practicat de către dânsii, parte datorită reactiei autoritătilor, parte datorită faptului că multi activisti evrei au intrat mai apoi în elita academică. Bill Ayers, Bernardine Dohrn, Kathy Boudin, Mark Rudd, si nu numai, din teroristi sanguinari au devenit profesori universitari, concomitent cu afirmarea multiculturalismului ca ideologie dominantă pe continentul nord-american.

Se pune acum întrebarea : cum a fost posibil? Uite că a fost! Un profesor de sociologie de la universitatea din Arizona, Doug Mc Adam, îsi aminteste, este un film pe youtube, cum la ultimul Consiliu Naţional al WUO, din 26-31 decembrie, 1969, din Flint, Michigan, unul din seminarele organizate avea ca subiect ”etica valabilitătii noilor-născuti albi ca posibile tinte ale activitătii teroriste” (newborn white babies as valid targets), iar conferentiarul, Kathy Boudin, a atins între altele si subiectul mamelor scroafe albe. Se pune acum întrebarea dacă un conferenţiar cu părintii fosti nazisti, cu o bogată activitate neo-nazistă anterioară, ar putea avea acces în învătământul american. Exclus, nici măcar în calitate de spălător de wc-uri, darămite de profesor universitar. Iată că în timp ce un antrenor de baschet este concediat instant sub presiunea părintilor revoltati, doar pentru niste aluzii la adresa orientării sexuale homofile a unora din studenti, aceiasi părinţi nu sunt câtusi de puţin revoltati ca o fostă teroristă si spărgătoare de bănci evreică, asasină cu sânge rece, teoreticiană a folosirii drept tinte valabile a noilor născuţi albi, născuţi evident, din mame scroafe, la fel de albe, să predea Dumnezeu stie ce bazaconii studenţilor (integrarea socială chipurile – printre care si a fostilor teroristi evrei printre porcii albi, probabil). Iată că în America se poate, nu degeaba este tara tuturor posibilitătilor. La fel este cazul si cu restul de fosti teroristi, iar opinia publică americană asistă neputincioasă la toate acestea.

O copie la indigo a organizatiei meteorologilor, neagră de această dată, a fost Black Liberation Army, despre care am amintit deja anterior. The Black Liberation Army (BLA) a fost o organizatie subversivă ilegală, activă pe teritoriul SUA între 1970-1981. S-a afirmat printr-o serie de atacuri cu bombă, crime si jafuri armate, pe măsură ce organizatia panterelor începuse să alunece pe panta declinului. Multi din membrii organizatiei proveneau din BPP, pantere ce au părăsit partidul după ce Eldridge Cleaver a fost exclus din Comitetul Central (sic!) al partidului. Gruparea a ajuns rapid în atentia politiei si FBI prin atacuri prin surprindere asupra ofiterilor de politie, urmărind uciderea acestora. Conform datelor furnizate de Departamentul de Justitie, membrii grupării au fost implicati în peste 70 de incidente armate între 1970-76, soldate, printre altele, cu uciderea a 13 ofiteri de politie. În 31 iulie 1972, cinci membri înarmati ai grupării au deturnat cursa 841 a companiei Delta Air Lines ce opera pe traseul Detroit-Miami, cerând o răscumpărare de 1 milion de $. După care au eliberat pasagerii si au fugit în Algeria si ulterior în Franta, unde patru dintre ei au fost arestati pentru diverse tâlhării. Ultimul dintre teroristi, George Wright, a fost arestat în 26 septembrie 2011 în Portugalia, autoritătile refuzând să-l extrădeze până în prezent. Astăzi, în ciuda declaratiilor programatice, BLA apare ca o organizatie teroristă, având câteva zeci de membri, mai degrabă un sindicat al crimei, în stilul familiilor mafiote, decât o organizatie reprezentativă pentru populatia de culoare. Ca si WUO, prin activitatea teroristă au fost împinsi spre periferia societătii, a crimei organizate, s-au auto-marginalizat singuri, determinând o reactie energică a politiei si FBI, care le-au decimat rândurile încet-încet. Assata Shakur, una din conducătoarele bandei de asasini, evadată în 1979 din închisoarea în care era detinută pentru uciderea a două persoane, răpire si spargeri de bănci, care mai apoi a fugit si a primit azil în Cuba, mentionează în autobiografia sa, citez : “… Black Liberation Army nu a fost o organizatie centralizată si organizată, cu o conducere comună si o ierarhie stabilită. A fost mai degrabă constituită din grupuri si colective ce lucrau împreună, în acelaşi timp independente unul de celălalt.” Sigur că da! Împreună! Mai ales împreună! La atacul asupra masinii blindate din 20 octombrie 1981, în mall-ul Nanuet din Nyack, NY, alături de cei trei membri ai WUO despre care am mai vorbit, a participat si Jeral Wayne Williams aka Mutulu Shakur, membru al BLA. Capturat în 1986, a primit si el 60 de ani de puscărie.
Punct si de la capăt! Câteva concluzii înainte să ne mutăm peste ocean, în Europa. Să facem observatia că pe termen scurt, indiferent de scopurile declarate, toate aceste mişcări teroriste au suferit un eşec total. Reprimate energic de către autorităţi, marea majoritate a membrilor acestora au ajuns fie în puscării, fie au fost ucisi în timpul confruntărilor armate cu fortele de ordine. Nu au reusit să declanseze nici un război civil, nici nu au oprit interventia militară americană în Asia de sud-est, nu au declansat nici o revolutie socială. Practic, nu au reusit decât să-si atragă oprobiul populatiei prin activităti ce caracterizează mai degrabă crima organizată. O mică parte, sub presiunea lobby-ului evreiesc din marile universităti americane au revenit în calitate de profesori în mediul academic, continuând să propage aceeasi ideologie toxică. Pe termen lung însă, ideologia acestor grupuscule teroriste avide de putere, controlate în bună parte de evrei, combinată cu ideile promovate de filozofii Scolii de la Frankfurt, cu deosebire cele ale lui Herbert Marcuse, vor constitui baza ideologiei otrăvitoare ce domină azi societatea americană, multiculturalismul, chintesenta marxismului cultural preconizat de Gramsci în urmă cu jumătate de secol. Inutil să mai repet rolul evreilor în toată această istorie. În imagine, terorista evreică-americană Kathy Boudin. (va urma)

Reclame

Etichete: ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: